Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

Nybygg av kontor- og næringsbygg i Voss
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 44729 og 255/1 mfl.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger på Vetleflaten i Voss
Ferdigstillelese ved årsskiftet 2020-2021.
Nybygg av kraftverk, Brekkhus i Voss kommune
Totalkostnad ca. 36 mill. kr.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Mindre utbedring av E16 Sivetunnelen i Voss
1114m. Denne erstattes av ny skredsikringstunnel i Nærøydalen som er prioritert i NTP 2018-2029.
Mindre utbedring av E16 Stallheimtunnelen i Voss
1188m. Denne erstattes av ny skredsikringstunnel i Nærøydalen som er prioritert i NTP 2018-2029.
Nett på E16 Væletunnelen vest i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 10m
Rassikringstiltak på E16 Skånsvik i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrengtiltak på E16 Holhovden, Dale i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 40m.
Heving av vei langs E16 Vandrarheimen – Seimsbrua i Voss
Statens vegvesen ønsker å heva E16 over ein kort strekning på 318 m frå profil 246 til 564 (Voss Vandrarheim og vestover forbi Seimsbrua) med inntil 0,8 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: