Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

Nybygg av kontor- og næringsbygg i Voss
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 44729 og 255/1 mfl.
Nybygg av omsorgsboliger på Vetleflaten i Voss
Ferdigstillelese ved årsskiftet 2020-2021.
Forlengelse av plattform mm. i Evanger
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.
Mindre utbedring av E16 Sivetunnelen i Voss
1114m. Denne erstattes av ny skredsikringstunnel i Nærøydalen som er prioritert i NTP 2018-2029.
Installasjon av sprinkleranlegg i kirke i Voss
Komplett sprinkleranlegg inkludert tilknytte arbeid og nødvendige hjelpearbeid, og brannvarslingsanlegg.
Nett på E16 Væletunnelen vest i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 10m
Rassikringstiltak på E16 Skånsvik i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrengtiltak på E16 Holhovden, Dale i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: