Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Ombygg av resurrssenter Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Ombyggning av helsehus i Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Terrenginngrep, nett på E16 Stanghelle barenehage i Vaksdal
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype jord og stein. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: