Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vaksdal

Oppgradering av E16 Trollkonetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 734m.
Til- og ombygging av barneskole og barnehage på Stamnes i Vaksdal
Stamnes skule og barnehage skal slås sammen til et oppveksttun fra høsten 2019. Dagens barnehage skal ut av drift, mens dagens skole skal fra høsten 2019 huse elever ved Stamnes skule, samt barnehagebarn fra Stamnes oppveksttun, sammen danner de et oppveksttun. I den sammenheng skal det gjøres ombyggingsarbeider av dagens skole, samtidig som det skal bygges et lite tilbygg til barnehagen.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Forlengelse av plattform mm. i Dale i Vaksdal
Plattformforlengelse og planfrie kryssinger.
Ombyggning av helsehus i Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Skredvoll på Fv 344 Gullbrå/Storesvada i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 100m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep, nett på E16 Stanghelle barenehage i Vaksdal
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype jord og stein. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: