Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ulvik

Fanggjerder på Fv 300 Måneurdi i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 850m. Skredtype stein.
Etablering av flysikringslys på bru nr. 12 i Hordaland
I forbindelse med byggingen av Hardangerbrua, ble det installert et system for flyhindervarsling basert på et radarvarslingssystem av type OCAS som ble installert og driftet av BKK, og kombinert med varsling av kraftlinje parallelt med brua. Dette ble godkjent av Luftfartstilsynet. I perioden etter dette har BKK besluttet at dette systemet ikke lenger skal brukes, og systemet er fjernet på Hardangerbrua. Det ble i denne sammenhengen installert en midlertidig løsning for varsellys. Dette midlertidige systemet skal erstattes av et permanent system i henhold til «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder»
Fanggjerde og terrengtiltak på Fv 300 Ryggesvik i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 80m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: