Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensvang

Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Etablering av nasjonal turistvei ved Hardanger i Ullensvang kommune
Det skal etableres ny rasteplass på Espenes i Ullensvang kommune, som en del av satsingen på Nasjonal turistveg Hardanger. Deler av rasteplassen skal overbygges med en takkonstruksjon i aluminium som også inneholder servicebygg med toaletter og et lite teknisk rom. Det etableres av- og påkjøringer med tilkomst til parkering for 14 biler og oppstillingsplass for 2 busser. Fra parkeringsplassen skal det bygges en gangvei som fører fram til takkonstruksjon og servicebygg. Langs denne er det en søppelstasjon med tre fraksjoner i nedgravd løsning.
Nybygg av driftslager og brannstasjon i Ullensvang
Denne kontrakten omfattar oppføring av nytt bygg på Sletthagen på Utne. Bygget skal innehalde nytt driftslager for Ullensvang herad, samt brannstasjon for Ullensvang vest. Bygget skal førast opp som eit isolert stålbygg i 2. etasjer.
Ombygg av branngarasje i Ullensvang
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av arbeidsrom ved skole i Opedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av toalett ved badeplass på Aga, Lofthus
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av støyvern ved skole i Kinsarvik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av personaltoalett på skole i Grimo
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Ombygging, standardheving og asbestsanering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: