Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysnes

Ny E39 mellom Stord og Os (Hordfast), Fjordkryssing av Bjørnafjorden
5 km over Bjørnafjorden. Prosjektet vil avløse fergesambandene Sandvikvåg – Halhjem, Halhjem – Våg og Jektevik – Hodnaneset.
Etablering av ny kai i Tysnes
Grunneier er Lars Einar Sandtorv. Gnr/Bnr: 80/1 m.fl.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Utvidelse av kai-og sjøareal på Onarheim i Tysnes
14 daa. Gnr./bnr:154/18-21, 25, 26 og gnr./bnr. 153/1, 16 m.fl.
Ombygg av garderober i svømmehall i Tysnes
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: