Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sveio

Nybygg av badeanlegg på Sveio
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg. Gnr/bnr 53/1 mfl.
Nybygg av va-ledning til Fjon
Fra hovedplan for vassforsyning 2012-2013, avventer beslutning. Antatt byggestart. Utviding av forsyningsområdet. 2 km.
Klargjøring av tomt for etablering av aktivitetshus i Sveio kommune
Sveio kommune skal klargjere for nytt aktivitetshus på del av eigedomen 40/476 i Leitevegen ved å sprenge og transportere bort ca. 12.000 TFM3 fjell frå tomt til deponi ved Sveio Golfpark.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Rehabilitering av skole i Valevåg
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering av sløydsal i skole i Sveio
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: