Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sund

Nybygg rekkehus, flerbolighus mm i Torvhustjørna, Sund kommune
Totalt ca. 100 boenheter fordelt på rekkehus, firemannsboliger og blokkbygg.
Ombygging av kai i Sund kommune
Bjelkarøy ferjekai i Hordaland har i dag et utdatert system for heving og senking av ferjekaibru. Dette systemet (type «Vossavinsj») skal skiftes ut til hydraulisk opplegg. Alle komponenter tilknyttet Vossavinsjen skal fjernes. Hydraulisk system inkluderer hydraulikkaggregat, nye ståltårn for sylindere, nye heisebjelker, nye sylindere og røropplegg. Det vil også være nødvendig med noe betong- og stålarbeid for tårnfundamentering og ombygging av elektrisk opplegg. I prosjektet inngår også heving av høyde på topp landkar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: