Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stord

Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Nybygg av leilighetsbygg på Stord, trinn 2
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Etablering av VA-anlegg fra krysset Vassenden-Litlabøvegen til koplingspunktet ved Ådlandsvatnet i Stuvvika
Eksisterande hovudvassleidning skal byttas ut med ny. Dette er siste etappe for utskifting av ny transportleidning gjennom Sagvåg-Litlabø. Den nye leidningen skal gå langs veg, og det skal også bli etablert eit nytt fortau og veglysanlegg på strekket. Eldre vassleidning skal fjernes der den ligg i same trasé som ny. Eksisterande røyrleidning er av typen eternit og asbestsanering må derfor påberegnes.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: