Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Samnanger

Økt transformeringskapasitet i Samnanger
Installeres en ny transformator som øker kapasiteten med 115 MVA sammenlignet med dagens kapasitet.
Terrenginngrep og nett på Fv 7 Ålandslia I i Samnanger
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype stein. 150m.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Flom- og rassikring i Samnanger kommune
Samnanger kommune har behov for å flom- og skredsikre et planområde ved Skottabakken i forbindelse med etablering av omsorgsboliger som nå er under oppføring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: