Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Radøy

Utvikling av Bøvågen sentrum i Radøy
Sentrumsformål. Fortetting av boliger og næring i sentrum.
Nybygg av omsorgsboliger i Manger, trinn 2
Byggeklare tomter. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av brannstasjon i Radøy
Lokalisering nord for eksisterende helsehus og vest for NGIR sin miljøstasjon.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Radøy, trinn 3 mfl
70-100 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn.
Riving og nybygg av omsorgsboliger i Radøy
Prestmarkvegen 3-5. Riving av eksisterende omsorgsboliger og nybygg på samme "fotavtrykk" med oppføring av 5 omsorgsboliger, ett vaktrom og boder.
Ombygg av rådhus til kulturhus på Manger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: