Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Odda

Nybygg av dagligvarebutikker i Odda
Bya: 1.700-1.800 m2 Leietaker: Coop Extra. 2-3 etasjer.
Fasaderehabilitering m.m på leiligheter i Odda
Prosjektet omfattar ca. 1500 kvm fasaderehabilitering og 650 kvm rehabilitering av tak. I tillegg skal alle vindauge og dører skiftast. Noko betongrehabilitering samt rehabilitering av stålrekkverk skal også utførast.
Nytt overbygg på E134 Håråvikja vest i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Ljoseskredo i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Omlegging av vei på Rv 13 Hallbakkjen i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, tørrsnø, stein. 150m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Ekkjevik sør-Ekkjevik
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 320m.
Nytt overbygg på E134 Håravikja aust i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 30m.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kontrollgrav i Odda kommune
Oppdragsgiver ønsker tilbud på grunnarbeid i forbindelse med montering av prefabrikkert kontrollgrav på Seljestad kontrollstasjon. Arbeidet omfatter også levering av elektriske installasjoner, betongarbeid og nødvendig tømrer- og malerarbeid.
Bred grøft på Rv 13 Høgevegen i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 160m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E134 Røldal i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Portal på E134 Storfyllet i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Høgevegen nord i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Vasteigen i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 520m. Kostnad er ikke beregnet.
Flomsikringstiltak ved bru ved Aga i Ullensvang
Bygging av ny platebru/kulvert og etablering av massebasseng ved Storbekken på Aga i Ullensvang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: