Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Masfjorden

Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Vegutbedring på Fv 570 mellom Einestrand og Nordre Kvinge i Masfjorden
Totalt 9 punkter. Einestrand-Nordre Kvinge/Kjekallevågen bru-Masfjordnes.
Overbygg på E39 Steinreset i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype tørrsnø. 800m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: