Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lindås

Nybygg av boliger på Kjeilen i Lindås
34 eneboliger og 3-4 flerbolighus.
Nybygg av boliger i rekke på Fyllingsnes i Lindås
27 daa. 1-2 etasje. Gnr/bnr: 214/22, 41, 96 mfl.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og firemannsboliger på Myksvoll i Lindås
10 eneboliger, 1 tomannsbolig, 2 firemannsboliger og 5 sekundærbueiningar.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 2
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Nybygg av leiligheter i Lindås
Gnr/bnr 137/63 m.fl.
Nybygg av boliger i Hillesvåg
3 tomannsbolig og en firemannsbolig.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 1
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av uteleieboliger i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Opparbeidelse av utomhusområde/lekeområde på skole i Lindås kommune
Et skogsområde på skolen skal omgjøres til et utomhusområde/lekeområde. Pumptrackbane, trimløype og terrengarbeider etc.
Etablering av ny gang- og sykkelveg langs Fv 43 i Kvås
2,47 km gang-og sykkelveg, 400 meter med fortau, veilys og G/S-veg broer.
Etablering av infrastruktur for boliger på Fyllingsnes i Lindås
27 daa. 1-2 etasje. Gnr/bnr: 214/22, 41, 96 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: