Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Rassikringstiltak på Fylkesveg 500 (tidl Fv 551) Folgefonntunnelen-Årsnes i Kvinnherad
Skredsikringstunnel, ca 1400m. Omfatter også deponi for overskuddsmasser (50 daa).
Nybygg av næring i Fatland
Videre utvikling av Fatland boligområde.
Nybygg av forretning i Kvinnherad
Gnr/Bnr: 83/5, 82/180 m.fl.
Portal og isnett på Fv 40 Sundalstunnelen II nord i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 80m.
Nybygg av kraftverk i Valen
Intensjonsavtale med Spetalsverk AS gjeldende Elektromekanisk leveranse foreligger. 3,50 MW. 9,87 GWh. Bystøl AS: har ansvaret for prosjektering av inntak/sideinntak i betong, rørgater, kraftstasjonsbygg (betong og tømmer) inkl. alt av beregninger o.a.
Ombygging av friidrettsanlegg i Rosendal
Det skal etableres 6x400m rundbanar og 8x100m løpebane på eine langsida. Dekke skal tilfredstille europeisk standard, leggjast med sjølvdrens over ein drensasfalt.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Etablering av pumpestasjoner i Kvinnherad kommune
Tilbudet omfatter levering, montering og igangkjøring av: - 2 stk. kommunal pumpestasjon. PS1: ø1600 pumpesynk ustyrt med 2 like våtoppstilte pumper som skal ved separat drift ha kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannmengde. PS2: ø1200 pumpesynk utstyr med 2 like våtoppstilte pumper som skal ved separat drift ha kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannmengde. Pumpestasjon nr. 1 skal etableres under overbygg som hovedentreprenøren utfører arbeider med og pumpestasjon nr. 2 leveres uten overbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: