Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Rassikringstiltak på Fylkesveg 500 (tidl Fv 551) Folgefonntunnelen-Årsnes i Kvinnherad
Skredsikringstunnel, ca 1400m. Omfatter også deponi for overskuddsmasser (50 daa).
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Utvidelse av tranformatorstasjon i Kvinnherad
Spenningsnivå: Fra 132 til 420 kV.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad ligger inne hos OED. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av forretning i Kvinnherad
Gnr/Bnr: 83/5, 82/180 m.fl.
Portal og isnett på Fv 40 Sundalstunnelen II nord i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 80m.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av fritidsbustader i Kvinnherad
Planområdet utgjer totalt ca. 78,3 daa.
Nybygg av kraftverk i Valen
Intensjonsavtale med Spetalsverk AS gjeldende Elektromekanisk leveranse foreligger. 3,50 MW. 9,87 GWh. Bystøl AS: har ansvaret for prosjektering av inntak/sideinntak i betong, rørgater, kraftstasjonsbygg (betong og tømmer) inkl. alt av beregninger o.a.
Isnett på Fv 40 Sundalstunnelen sør i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 60m.
Ombygging av friidrettsanlegg i Rosendal
Det skal etableres 6x400m rundbanar og 8x100m løpebane på eine langsida. Dekke skal tilfredstille europeisk standard, leggjast med sjølvdrens over ein drensasfalt.
Oppgradering av museum i Kvinnherad
2 delkontrakt, fellesutlysning for Sunde kyst- og litteratursenter utomhusanlegg og kai samt renovering av hovedbygg.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Fangnett på Fv 40 Sunndalstunnelen I og II (mellom tunnelene), Dimmelsvik-Åkra
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 30m.
Oppgradering av utomhusanlegg og kai i Kvinnherad
2 delkontrakt, fellesutlysning for Sunde kyst- og litteratursenter utomhusanlegg og kai samt renovering av hovedbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: