Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av seniorsenter (+67) på Husnes i Kvinnherad
Kvinnherad kommune frivilligsentral, seniorgruppa står bak prosjektet.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad ligger inne hos OED. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 551 Kroka-Sundal i Kvinnherad
Skredsikringstunnel, ca 1400m. Omfatter også deponi for overskuddsmasser (50 daa).
Nybygg av næring i Fatland
Videre utvikling av Fatland boligområde.
Nybygg av forretning i Kvinnherad
Gnr/Bnr: 83/5, 82/180 m.fl.
Ombygging og tilbygg nytt tjenestesenter i Husnes
Mellombygget vil bli rivet, ny tilbygg i 3 etasjar er planlagt. Hovuddel får innvendig total ombygging. Nytt teknisk anlegg og nye isolasjonskrav. Utvendig isolering av fasade og skifting av kledning.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Fatland
Reguleringsplan og teknisk plan er godkjent. Infrastruktur utføres i egen regi alternativt av kjøperen.
Nybygg av omsorgsboliger med tenstebase i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Riving og nybygg av aktivitetssenter i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Portal og isnett på Fv 40 Sundalstunnelen II nord i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 80m.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av kraftverk i Valen
Intensjonsavtale med Spetalsverk AS gjeldende Elektromekanisk leveranse foreligger. 3,50 MW. 9,87 GWh. Bystøl AS: har ansvaret for prosjektering av inntak/sideinntak i betong, rørgater, kraftstasjonsbygg (betong og tømmer) inkl. alt av beregninger o.a.
Isnett på Fv 40 Sundalstunnelen sør i Kvinnherad, Dimmelsvik-Åkra
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 60m.
Ombygging av friidrettsanlegg i Rosendal
Det skal etableres 6x400m rundbanar og 8x100m løpebane på eine langsida. Dekke skal tilfredstille europeisk standard, leggjast med sjølvdrens over ein drensasfalt.
Oppgradering av museum i Kvinnherad
2 delkontrakt, fellesutlysning for Sunde kyst- og litteratursenter utomhusanlegg og kai samt renovering av hovedbygg.
Fangnett på Fv 40 Sunndalstunnelen I og II (mellom tunnelene), Dimmelsvik-Åkra
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 30m.
Oppgradering av utomhusanlegg og kai i Kvinnherad
2 delkontrakt, fellesutlysning for Sunde kyst- og litteratursenter utomhusanlegg og kai samt renovering av hovedbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: