Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jondal

Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl.
Nybygg av kraftverk ved Jondal
Årlig produksjon på 20,2 GWh. Inntak på kote 560, utløp på kote 5. Vannvei består av ca 1550m boret sjakt ø780mm og ca 100m nedgravd rør fra sjaktutslag til inntak. Det etableres en va 45m vei til kraftstasjon/påhugg.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Nybygg av flerbrukshall i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule.
Til- og ombygging av skole i Jondal
106 mill. kr for alle byggetrinn på Jondal skule. Total 1400 kvm i til- og ombygg.
Riving- og tilbygg av skole i Jondal
Riving av to endefløyer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: