Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fusa

Nybygg av kraftverk i Fusa
OED har avslått søknad. Antatt byggestart. Uklar fremdrift.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Utvidelse av gravplass på kirkegård i Fusa
Gravplassen på Sævareid har for liten kapasitet og en treng difor å utvide gravplassen. Den nye delen av gravplassen skal nyttast til både kiste og urnegraver. Sævareid gravplass skal utvidast med eit areal på omlag 1,5 daa. Arealet ligg direkte tilknytt eksisterande gravplass, og i overgangen mellom nye og eksisterande gravfelt er det eit høgdesprang. Dei nye felta skal tilverkast slik at desse heng godt saman med eksisterande areal. Den nye teigen vil romme 93 kistegraver og 60 urnegraver. Gravdjupna er satt til om lag 1,7 - 1,9 meter for kistegravane og 1,2 meter for urnegravene.
Nybygg av betongbru ved Markhusdalen i Fusa kommune
Forventet spennlengde på betongbrua er 13 m. Oppdraget omfatter bygging av tørrmur samt støping av bunnplate i elven.
Nybygg av dagturhytte i Vestland fylkeskommune
Gjelder Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fusa, Os, Bømlo, Fedje, Samnanger, Stord, Sveio, Ullensvang, Vaksdal, Voss, og Fjell kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: