Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fusa

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad ligger inne hos OED. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av kraftverk i Fusa
OED har avslått søknad. Antatt byggestart. Uklar fremdrift.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Utvidelse av eksisterende elvekanal i Fusa kommune
Denne totalentreprisen omfatter utføring av komplett elveforbygning, bakkeplanering, oppbygning for etablering av amfi, gangveg, betongdekke for skøytebane og samlingssone m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: