Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fusa

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad ligger inne hos OED. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av kraftverk i Fusa
OED har avslått søknad. Antatt byggestart. Uklar fremdrift.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Utvidelse av eksisterende elvekanal i Fusa kommune
Denne totalentreprisen omfatter utføring av komplett elveforbygning, bakkeplanering, oppbygning for etablering av amfi, gangveg, betongdekke for skøytebane og samlingssone m.m.
Nybygg av betongbru ved Markhusdalen i Fusa kommune
Forventet spennlengde på betongbrua er 13 m. Oppdraget omfatter bygging av tørrmur samt støping av bunnplate i elven.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: