Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjell

Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Nybygg av leiligheter og næring i Straume, Fjell, trinn 2
Totalt ca 128 stk leiligheter og 12168 m2 med næring. 3-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring i Straume, Fjell, trinn 1
Totalt ca 128 stk leiligheter og 12168 m2 med næring. 2-6 etasjer.
Riving-og nybygg av kontor på Knarrevik i Fjell
Eksisterende kontorbygg i Valaskiftet 6 på Knarrevik skal rives som følge av fremføring av Rv 555 (Sotrasambandet). Nytt kontorbygg skal oppføres på tilliggende eiendom nord for Mustadvatnet. Prosjektnavnet var tidligere Knarrevik industripark, nye prosjektnavnet er Sigba kontorbygg.
Nybygg av boliger på Fjell
Ca. 56-60 boliger.
Nybygg av boliger i Fjell
Private grunneier (Wenche Snekkevik, Torill Algrøy og Lars Steinar Snekkevi).
Utbedring av vei, Fv. 209 i Fjell kommune
Utbetring av Fv 209 Foldnesvegen, omlag 840 m (kan kortast ned til 725 m om naudsynt). Prosjektet omfattar 2 køyrefelt, gang- og sykkelveg, busstopp og sanering av avkøyrslar.
Nybygg av hytteområde på Fjell
Totalt ca. 40 hytter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Fjell
Gnr/bnr: 24/162, 163, 311 m.fl. 6 stk eneboliger og 2 stk tomannsboliger.
Rehabilitering av gressbane og løpebane på Ågotnes i Fjell, del 1
Rehabilitering av gressbanen og løpebane ved hovedbanen. Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Rehabilitering av tak på skole i Fjell kommune
Riving, reparasjon og tekking med ny takstein på store deler av taket på skolen.
Oppgradering av flomlys på Ågotnes i Fjell, del 2
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: