Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjell

Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Nybygg av leiligheter og næring i Straume, Fjell, trinn 1
Totalt ca 110 stk leiligheter og 12168 m2 med næring. 2-6 etasjer.
Nybygg av terasseblokker på Fjell
Uklart omfang og fremdrift. Ytterligere informasjon blir ikke offentliggjort. Antatt byggestart.
Utbedring av vei, Fv. 209 i Fjell kommune
Utbetring av Fv 209 Foldnesvegen, omlag 840 m (kan kortast ned til 725 m om naudsynt). Prosjektet omfattar 2 køyrefelt, gang- og sykkelveg, busstopp og sanering av avkøyrslar.
Nybygg av hytteområde på Fjell
Totalt ca. 40 hytter.
Rehabilitering av barneskole i Straume
Tilbygg av inngangsparti.
Rehabilitering av gressbane og løpebane på Ågotnes i Fjell, del 1
Rehabilitering av gressbanen og løpebane ved hovedbanen. Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Rehabilitering av tak på skole i Fjell kommune
Riving, reparasjon og tekking med ny takstein på store deler av taket på skolen.
Oppgradering av flomlys på Ågotnes i Fjell, del 2
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: