Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fjell

Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av leiligheter i Straume sentrum
9,5 daa. 30-35 leiligheter.
Utbedring av vei, Fv. 209 i Fjell kommune
Utbetring av Fv 209 Foldnesvegen, omlag 840 m (kan kortast ned til 725 m om naudsynt). Prosjektet omfattar 2 køyrefelt, gang- og sykkelveg, busstopp og sanering av avkøyrslar.
Nybygg av boliger på Klausamyra, Bildøyna i Fjell
3 eneboliger, 3 boliger i rekke.
Nytt garderobebygg på Ågotnes i Fjell, del 3
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Etablering av gang og sykkelvei fra Foldnesveien til Luren boliger
Ca 100m gang og sykkelvei fra kommunens gang og sykkelvei langs fv 209 Foldnesveien til planlagte boliger på Luren-Foldnes.
Rehabilitering av gressbane og løpebane på Ågotnes i Fjell, del 1
Rehabilitering av gressbanen og løpebane ved hovedbanen. Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.
Rehabilitering av tak på skole i Fjell kommune
Riving, reparasjon og tekking med ny takstein på store deler av taket på skolen.
Oppgradering av flomlys på Ågotnes i Fjell, del 2
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: