Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fitjar

Nybygg av hytter på Kråko
5 tomter gjenstår. Uten byggeklausul.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Tilbygg av kirke i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: