Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fedje

Nybygg av næringsbygg, rekkehus, marina mm i Fedje
8 huskroppar, 2-3 etasjer, BYA/hus ca 120 kvm.
Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Ny- og ombygging av omsorgsboliger i Fedje
1,5 etasje (delvis kjeller med tekniskt rom, leilighet mm).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: