Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Etne

Nybygg av eneboliger i Etne
Under regulering. Privat grunneier. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Utbygging av 22 kV høyspent jordkabelanlegg i Åkrafjorden i Etne kommune
Lengden på det nye kabelanlegget er beregnet til ca. 5,4 km. Kabelgrøft-traseen vil i all hovedsak følge langs nye og gamle E134. Det skal kun graves i tunnelene langs gamle E134. Ingen graving i tunnelene langs nye E134.
Terrenginngrep på E134 Eljarvik i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: