Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidfjord

Stikkrenne og bru på Rv 7 Indre Rotagjelet i Eidfjord
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype tørrsnø. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt overbygg på Rv 7 Storlia I i Eidfjord
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: