Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Nybygg av psykiatri barne/ungdomssenter (busp) Bergen, trinn 2
3-D BIM modell: Rendra AS, Bergen. Entreprise K603 Avfall- og Tøysuganlegg: Marimatech, Finland. Levering av 1700 dører: Rapp Bomek AS.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Ombygging av kontor/administrasjonsbygg i Bergen
Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Nybygg av boliger i Bergenhus bydel i Eidsvåg, Bergen
Ca 20,5 daa. Gnr/bnr: 216/229, 216/237, 216/24, 216/319, 216/395, 216/473, 216/853, 216/885, 216/96.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS. BREEM-sertifisert
Nybygg av byarena i Ytrebygda, Bergen
Trekanttomten. Plass til 12000 sittende publikummere
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
Avfallsanlegg: Envac. Prosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. 3-4 etasjer. 100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good. Åsane sykehjem skal knyttes sammen med Midtbygda sykehjem. Dette har Skanska løst ved en cirka 80 meter lang tunnel i fjell.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. Ca 110-120 stk boliger. 3-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2 mfl.
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av forretning/næring på Åsane i Bergen
Ca 1500 m2 forretning/dagligvarehandel og inntil 3500 m2 næring.
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Nybygging av hotell i Bergen
Nybygging av hotell på Domkrikegaten 6, 150 rom.
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Nybygg av leiligheter og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Rehabilitering av Solberggården, med fire store leiligheter og næringsareal. Nytt kontorbygg på fem etasjer, med butikkareal og tre kontoretasjer. Sykkelparkering, garderobe mm.
Ombygg av kai og nybygg av turistsenter i Bergen
15432 m2 tomteareal. Området inneholder: skur 1 og skur 2-3, samt kaiarealer. Utgangspunkt for utvikling av området er BHOs ønske im å vitalisere Skur 1 og Skur 2-3, samt kaiområdene rundt, som del av en fremtidsrettet utvikling av området. Kaien skal primert være cruisehavn, men utvikles også mot kultur og turisme.
Opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Det skall etableres 6 plass-støpte bunkers til mellomlagringstanker for boss, 2 nedkastgrupper med tradisjonelle PN-underdeler og 9 bosskorger. Det skall også føres bossrør inn til 6 ekisterende bygg/tomter for fremtidig bruk, samt tilknutning mot eksisterende bossrør ved St. Jacobdsplass.
Nybygg av barnehage i Bergen, trinn 1
Modulbygg. 80 plasser. 1200-1300 m2.
Ombygg av ekisterende bygg i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk i eksisterende bygg Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Bergen
Det bor 16 beboere i dag i et bokollektiv på Midtbygda sjukeheim i Åsane bydel og det må derfor skaffes et nytt permanent bofellesskap for disse 16 beboerne. Det er ønskelig at nytt bofellesskap kan være klart til innflytning mai 2022.
Oppgradering av E16/E39 Munkebotntunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av høyskole/universitet for humanistiske fakultet i Bergen
Planområdet som er foreslått, omfatter HF-bygget, Sydneshaugen skole, Universitetsbiblioteket, eksisterende parkeringsanlegg, bygården i nord samt Fastings Minde.
Rehabilitering av leiligheter i Bergen
Rehabilitering av bad og kjøkken, samt en generell rehabilitering øvrige rom, for 86 leiligheter på Slettebakken i Bergen kommune.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Gårdsnr: 28 Bruksnr: 49 og 21/552 og 21/197. 4 bygg som skal rehabiliteres eller rives/bygges nytt, og 1 nybygg. For 40-50 boender.
Nybygg av flerbolighus på Bønesberget i Bergen
19 leiligheter fordelt på 4-5 hus med parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: