Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bømlo

Nybygg av boliger i Bømlo kommune
Totalt 40 boenheter fordelt på leiligheter og kjedet eneboliger, samt parkeringskjeller og tilgang til småbåtanlegg. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av hytter og naust i Bømlo
10 fritidsbustader, 24 naust og 2 oppbevaringsboder.
Nybygg av boliger, Hidlesneset Aust i Bømlo kommune
Totalt ca. 20 boenheter fordelt på eneboliger og leiligheter. Gnr/bnr 4/7 og 8
Nybygg av hytter i Bømlo
16 tomter, (ca. 30 000 m2).
Tilbygg av barneskole i Bømlo kommune
Tilbygg i 2 etasjer. Tilbygget skal kobles sammen med eksisterende administrasjonsbygg. I tillegg skal tidligere lærerområder omdisponeres til møterom, og mindre ombygging i første etasje. Tilbygg på ca. 470 m².
Etablering av bustad, næring og naust mm på Kvernenes i Bømlo
Planområdet er totalt ca. 11 daa. Gnr. 151, bnr. 8 mfl. Ca 200 m2 næringsbygg med 3 leiligheter på øvre plan og 2 naust.
Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland
Gjelder fylkesveger. Opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av hovedvei for hyttefelt i Bømlo
Hovedveg er 600 meter lang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: