Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Austrheim

Drift og vedlikehold av veger, 1203 Nordhordland 2019-2024
94,756 km riksveg. 12,143 km riks-g/s-veg. 484,726 km fylkesveg Hordaland. 23,505 km fylkes-g/s-veg Hordaland. 232,169 km fylkesveg Sogn og Fjordane.
Nybygg av fritidsleiligheter på Mastrevik
Ikke behov for RIB. Gjennomførelsetid: 13-14 måneder.
Etablering av fortau langs Vardevegen til Kaland skule i Austrheim
Etablering av fortau langs kommunal veg Vardevegen til Kaland skule. Konkurransen består av del 1: etablering av omlag 320 m fortau. Og del 2: etablering av omlag 280 m fortau som opsjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: