Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Austrheim

Nybygg av gang- og sykkelbru på Fonnes
Anskaffelsen gjelder 12-3450 Vardebrua. Bruen er en gang og sykkelbru som skal utføres i fiberarmert polymerkompasitt. Bruen spenner over fv. 565. Fi høyde mellom fylkesveg og underkant brudekker er over 4,9 m. Bruen har en spennvidde på va. 24 m og en føringsbredde på ca. 3,5 m.
Nybygg av fritidsleiligheter på Mastrevik
Ikke behov for RIB. Gjennomførelsetid: 13-14 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: