Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askøy

Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av infrastruktur og blokker på Askøy
Prosjektet er utsatt på grunn av manglende skole og barnehagekapacitet i kommunen. Trinnvis utbygging.
Nybygg av skole ved Follese og Hetlevik
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 2
Total utbygging 135 leiligheter.
Nybygg av boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 3
Total utbygging 135 leiligheter.
Nybygg av firemannsboliger på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leilighetsbygg på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør. Gnr/bnr 18/233 mfl
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av tomannsboliger på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør. Gnr/bnr 18/233 mfl
Nybygg av parkeringshus i Kleppestø
Ca. 1000 p-plasser i fjell.
Nybygg av omsorgsboliger på Askøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av rekkehus på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør. Gnr/bnr 18/233 mfl
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Tilbygg av skole ved Askøy, 3 parallellers skole
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Oppgradering av renseanlegg i Askøy kommune
Anlegget skal nå oppgraderes ved å sette inn nytt filter med større kapasitet og anlegget skal oppdimensjoneres til 6.000 pe. Det er et krav at det nye anlegget skal benytte dagens bygningsmasse som er på én etasje. Fase 1: Oppgradering av renseanlegget inklusiv utomhus, samt utskiftning av utvendige VA-anlegg. Fase 2: Ombygging og oppgradering av dagens avløpspumpestasjon. Totalentreprenør har opsjon på fase 2.
Sanering av va-ledninger i Hetlevik
Arbeidene oppsummeres slik: Avløpssanering av ledningsanlegg på Basneset: Ny vannkum og tilknytninger til private eksisterende vannledninger. To nye minipumpestasjoner som pumper spillvann til trykkum. To borehull i fjell med lengde ca. 25 meter pr. stykk. 70 meter grøft for vann og spillvann. Omfang av tiltaket vises på tegning H103. Omlegging og Avløpssanering av ledningsanlegg Hetlevik Nord: Tilknytning til eksisterende VA i terreng nedenfor Fv. 212. Ny VA-trasé ned til ny pumpestasjon i vika ved siden av Kulturfabrikken. Sprengningsarbeider og murarbeid for tomt for pumpestasjon. To borehull i fjell med lengde ca. 25 meter pr. stykk. 100 meter grøft for vann, spillvann og overvann. Omfang av tiltaket vises på tegning H101, H102, H400 og H401. Ledningsarbeid Eide: Pumpeledning i veg og tilknytning til eksisterende kum. 140 meter grøft for pumpeledning spillvann Omfang av tiltaket vises på tegning H104. Sjøledninger: Vannforsyning PE160 fra Hetlevik Nord til Basneset - 310 meter i sjø. Pumpeledning spillvann fra Eide til Hetlevik Nord - 640 meter i sjø. Dykkerledning spillvann fra Basneset til Hetlevik Nord - 310 meter i sjø. Opsjon: Følgende sjøledninger er tatt inn som opsjon: Vannforsyning Ø225 fra Krokåsdalen til Hetlevik Nord - 1065 meter i sjø. Pumpeledning spillvann fra Hetlevik Nord til Horsøy - 1100 meter i sjø

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: