Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askøy

Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Nybygg av infrastruktur og blokker på Askøy
Prosjektet er utsatt på grunn av manglende skole og barnehagekapacitet i kommunen. Trinnvis utbygging.
Nybygg av skole ved Follese og Hetlevik
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur og boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 1
Prosjekt Lønvards Toppen skal Boetablering AS bygge 34 leiligheter i forskjellige størrelser, fra 58m2 til 118m2. Bygget er splittet opp i 2 forskjellige bygg, men allikevel sammenhengende med heis og trappegang. Garasjeanlegg under begge bygg. Total utbygging 135 leiligheter.
Etablering av boliger i Kollevåg i Askøy
Planområdet utgjør ca. 18 daa
Etablering av småhusbebyggelse i Askøy
Ca 4 eneboliger, 9 tomannsboliger, 2 firemannsboliger. 17,8 daa
Tilbygg av skole ved Askøy, 3 parallellers skole
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Utvidelse av kirkegård i Askøy
Det skal bygges 590 kistegraver pluss 350 urnegraver og en navnet minnelund, med små bygninger.
Oppgradering av renseanlegg i Askøy kommune
Anlegget skal nå oppgraderes ved å sette inn nytt filter med større kapasitet og anlegget skal oppdimensjoneres til 6.000 pe. Det er et krav at det nye anlegget skal benytte dagens bygningsmasse som er på én etasje. Fase 1: Oppgradering av renseanlegget inklusiv utomhus, samt utskiftning av utvendige VA-anlegg. Fase 2: Ombygging og oppgradering av dagens avløpspumpestasjon. Totalentreprenør har opsjon på fase 2.
Oppgradering av sykesignal på sykehjem i Askøy
Fremlegging av kabler, rør, kanaler og andre nødvendige komponenter i forbindelse med installasjon av nytt sykesignal på Kleppestø og Ravnanger sykehjem. Levering av komponentene for selve sykesignalet og montering av dette, leveres av oppdragsgiver via rammeavtale.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: