Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av boliger på Vikane i Øygarden
Ca 464,2 daa. Mellom Medarseta og Storevarden. Kommunedelplanen for Rongøy.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av boliger og rekkehus på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Nybygg av to firemannsboliger i Øygarden
Gnr/bnr: 38/662, 38/663 og 38/622.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Ombygging av svømmehall til skytehall i Øygarden kommune
Skytehallen skal ha 13 baner og brukes til 10,15 og 25 meters skyteøvelser. Det etableres fast standplass. Det skal leveres komplett fast og løst inventar i skytehall.
Nybygg av parkeringsplasser i Øygarden
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: