Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av fritidsbustader og lagerbygg mm på Hellesund i Øygarden
110 daa. 4610 m2 næringsareal. Gnr/bnr: 971, 14, 17 og 222.
Etablering av anlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Nybygg av boligfelt i Blomvåg
Privat grunneier, foreløpig ukjent.
Nybygg av hytter i Nautnes
Ferdigregulert. 50 min fra Bergen sentrum, fergefritt. 20,69 mål. 16 hyttetomter og 16 båtplasser. Gnr/bnr 6/164,6,112,92,136,82,40 m.fl.
Nybygg av barnehage i Rong
4-avdelings barnehage.
Nybygg av småbåtshavn i Blomvåg
Privat grunneier, foreløpig ukjent.
Nybygg av parkeringsplasser i Øygarden
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: