Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (28)
Austevoll (2)
Austrheim (3)
Bergen (245)
Bømlo (18)
Eidfjord (9)
Etne (9)
Fedje (1)
Fitjar (5)
Fjell (23)
Fusa (7)
Granvin (3)
Jondal (3)
Kvam (9)
Kvinnherad (17)
Lindås (21)
Meland (7)
Modalen (8)
Odda (23)
Os (31)
Osterøy (7)
Radøy (10)
Samnanger (7)
Stord (19)
Sund (7)
Sveio (13)
Tysnes (7)
Ullensvang (17)
Ulvik (5)
Vaksdal (12)
Voss (27)
Øygarden (11)
Nybygg av psykiatri barne/ungdomssenter (busp) Bergen, trinn 2
3-D BIM modell: Rendra AS, Bergen. Entreprise K603 Avfall- og Tøysuganlegg: Marimatech, Finland. Levering av 1700 dører: Rapp Bomek AS.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Nybygg av boliger på Sotra i Sund
Blokkleiligheter, firemannsboliger og eneboliger. Området ved Skogsskiftet.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Nybygg av boliger på Vikane i Øygarden
Ca 464,2 daa. Mellom Medarseta og Storevarden. Kommunedelplanen for Rongøy.
Ombygging av kontor/administrasjonsbygg i Bergen
Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Nybygg av boliger i Bergenhus bydel i Eidsvåg, Bergen
Ca 20,5 daa. Gnr/bnr: 216/229, 216/237, 216/24, 216/319, 216/395, 216/473, 216/853, 216/885, 216/96.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Innvendig og utvendig vedlikehold av rådhus i Bergen
14. etasjer med kjeller, samt kantinefløy i 2. etasjer. Konsulent for betongfasade: Betong Consult AS. BREEM-sertifisert
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av byarena i Ytrebygda, Bergen
Trekanttomten. Plass til 12000 sittende publikummere
Nybygg av kontor- og næringsbygg i Voss
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 44729 og 255/1 mfl.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
Avfallsanlegg: Envac. Prosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. 3-4 etasjer. 100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good. Åsane sykehjem skal knyttes sammen med Midtbygda sykehjem. Dette har Skanska løst ved en cirka 80 meter lang tunnel i fjell.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 500 (tidl Fv 551) Folgefonntunnelen-Årsnes i Kvinnherad
Skredsikringstunnel, ca 1400m. Omfatter også deponi for overskuddsmasser (50 daa).
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. Ca 110-120 stk boliger. 3-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2 mfl.
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.3 km, herav 580 m tunnel.
Nybygg av leiligheter i Osøyro, Os
Miljøsertifikatet Svanemerket. 3-6 etasjer.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Fyllingsdalen
Utvidelse av eksisterende kjøpesenter til nabohus som bygges om fra kontor til kjøpesenter.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg rekkehus, flerbolighus mm i Torvhustjørna, Sund kommune
Totalt ca. 100 boenheter fordelt på rekkehus, firemannsboliger og blokkbygg.
Nybygg av infrastruktur og blokker på Askøy
Prosjektet er utsatt på grunn av manglende skole og barnehagekapacitet i kommunen. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger og rekkehus på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Utvikling av Bøvågen sentrum i Radøy
Sentrumsformål. Fortetting av boliger og næring i sentrum.
Nybygg av kontor og parkeringshus på Damsgård i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering.
Nybygg av forretning/næring på Åsane i Bergen
Ca 1500 m2 forretning/dagligvarehandel og inntil 3500 m2 næring.
Nybygging av hotell i Bergen
Nybygging av hotell på Domkrikegaten 6, 150 rom.
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Nybygg av skole ved Follese og Hetlevik
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av barneskole i Os
Det skal bygges en 2-parallell barneskole på 2 etasjer og ca. 6800 m2 BRA. Nybygget skal oppføres i massivtre.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: