Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tynset

Driftskontrakt Nord-Østerdal
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Nybygg av leiligheter i Tynset
Gnr/bnr: 44/187, 209, 551 og 557.
Bedring av veitrasse och bygging av ny fortau i Tynset
Mellom Idrettsveien og Olav Røsts gate.
Nybygg av spillvannsledninger i Oldertrøa i Tynset
Ledningstraseene krysser fv. 2250 og fv. 30 flerer ganger til sammen. Ved vegkryssinger skal det benyttes rørpressing/boring.
Etablering av varslings- og overvåkningssystemer på omsorgsboliger i Hedmark
Fellesutlysning for: Alvdal-, Folldal-, Rendalen-, Tolga- og Tynset kommuner.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: