Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tynset

Nybygg av hytter i Kvikneskogen
Ca. 490 daa. Privat grunneier. Gnr/bnr: 139/1, 139/1/1, 139/4 mfl.
Nybygg av leiligheter i Tynset
Gnr/bnr: 44/187, 209, 551 og 557.
Bedring av veitrasse och bygging av ny fortau i Tynset
Mellom Idrettsveien og Olav Røsts gate.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Etablering av varslings- og overvåkningssystemer på omsorgsboliger i Hedmark
Fellesutlysning for: Alvdal-, Folldal-, Rendalen-, Tolga- og Tynset kommuner.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: