Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trysil

Driftskontrakt Rendalen/Egerdal/Trysil
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
TS-tiltak/tiltak mot utforkj.ulykker på Fv 26 Kilen-Innbygda
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 3100. 5 600 m.
Nybygg av tursti langs Vestbyvegen i Trysil
1,5 km. Fra hytteområdet Mosetra 2 til Knettsetervegen.
TS-tiltak/lysregulering på Fv 26 Innbygda i Trysil
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 5950. 50 m.
Nybygg av gjerde/vegrekkverk, masseutskifting og asfalt på gangveg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.
Sanering og ombygging av pumpestasjon i Trysil
Byggetips. Antatt byggestart. Sanering og pumpestasjonen og slamavkilleren og motering av overløpspumpe inne på Jordet renseanlegg.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: