Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
TS-tiltak/tiltak mot utforkj.ulykker på Fv 26 Kilen-Innbygda
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 3100. 5 600 m.
Nybygg av tursti langs Vestbyvegen i Trysil
1,5 km. Fra hytteområdet Mosetra 2 til Knettsetervegen.
TS-tiltak/lysregulering på Fv 26 Innbygda i Trysil
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 5950. 50 m.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Nybygg av gjerde/vegrekkverk, masseutskifting og asfalt på gangveg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.
Sanering og ombygging av pumpestasjon i Trysil
Byggetips. Antatt byggestart. Sanering og pumpestasjonen og slamavkilleren og motering av overløpspumpe inne på Jordet renseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: