Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stor-Elvdal

Nybygg av bibliotek, kunsthall og hotellrom på Koppang
14 leiligheter og ca. 640 m2 næringasreal.
Nybygg av boliger på Båsrøsta
Tomtene selges til private. Antatt byggestart.
Ny gang og sykkelveg på Fv 30 Nordstumoen(x Rv 3)-Sundlivegen
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 1 270 m. ÅDT 1800.
Utbygging av fjernvarmenett i Stor-Elvdal kommune
Det skal installeres nye fjernvarmeledninger frem til bibliotek samt opsjon på installasjon av fjernvarmeledninger til et nytt bygg.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: