Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stange

Utvidelse av næringsområde på Tangen
Nybygg av eventuelt industri og logistikk eller mer forbrukerrettet handel.
Nybygg av tilkomstvei til Tangenvika bru mm i Stange, Kleverud-Åkersvika
Leveransen omfatter bygging av rundkjøring på FV222 og permanent veg med gang- og sykkel veg til nye Tangen stasjon. Denne vegen har en lengde på ca 600m og inkluderer ei betongbru med lengde ca 40m. Det skal også etableres midlertidig anleggsveg for tilkomst vest for Måsåbekken bru. Denne midlertidige vegen fjernes når adkomst fra fylkesveg 222 er etablert. Leveransen omfatter også bygging av tilfartssveg fra nye Tangen stasjon til Furnesodden, dette for å kunne bygge Tangenvika bru. Denne vegen har bredde 7 meter og lengde ca 2500m. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveg fra Tangen skole til Kongspartvegen, inkludert ei trebru over Vikselva. Opsjon på vann-og avløpsledninger.
Nybygg av vikingland i Stange
Planen omfatter bygging av hus fra vikingtiden, langhus og småhus.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Nybygg av næringsområde i Stange
Gnr/bnr: 5/1 og 210/10.
Etablering av moduler i Tangen
Selve riggen består av 62 moduler fordelt på 54 kontormoduler og åtte boligmoduler. Kontormodulen har tre etasjer. Det blir resepsjon, møtelokaler og kantine i første etasje, mens det blir 67 kontorplasser, både i åpent landskap og i kontor, i andre og tredje etasje.
Tilbygg av skole, administrasjonslokale mm. i Tangen
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Stange
Fra forslag til handlingsprogram for riks- og fylkesveier i Hedmark 2014-2017. Byggestart og kostnad ej fastsatt.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Gjelder asfaltering av fylkesveger i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.
Nye varmepunper til Hedmark fengsel, Ilseng
Flytting av bio oljekjeler, levering og installasjon av varmepumper.
Forsterking av Løkenvern bru på Fv 237
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: