Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stange

Nybygg av hytteområde i Stange
150-190 hytter. 200 båtplasser.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av tilkomstvei til Tangenvika bru mm i Stange, Kleverud-Åkersvika
Leveransen omfatter bygging av rundkjøring på FV222 og permanent veg med gang- og sykkel veg til nye Tangen stasjon. Denne vegen har en lengde på ca 600m og inkluderer ei betongbru med lengde ca 40m. Det skal også etableres midlertidig anleggsveg for tilkomst vest for Måsåbekken bru. Denne midlertidige vegen fjernes når adkomst fra fylkesveg 222 er etablert. Leveransen omfatter også bygging av tilfartssveg fra nye Tangen stasjon til Furnesodden, dette for å kunne bygge Tangenvika bru. Denne vegen har bredde 7 meter og lengde ca 2500m. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveg fra Tangen skole til Kongspartvegen, inkludert ei trebru over Vikselva. Opsjon på vann-og avløpsledninger.
Nybygg av leiligheter på Vika i Stange
Kjonerud. Blokkbebyggelse.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Etablering av moduler i Tangen
Selve riggen består av 62 moduler fordelt på 54 kontormoduler og åtte boligmoduler. Kontormodulen har tre etasjer. Det blir resepsjon, møtelokaler og kantine i første etasje, mens det blir 67 kontorplasser, både i åpent landskap og i kontor, i andre og tredje etasje.
Tilbygg av skole, administrasjonslokale mm. i Tangen
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Stange
Fra forslag til handlingsprogram for riks- og fylkesveier i Hedmark 2014-2017. Byggestart og kostnad ej fastsatt.
Nye varmepunper til Hedmark fengsel, Ilseng
Flytting av bio oljekjeler, levering og installasjon av varmepumper.
0210 Tunnelkontrakt Akershus 2019-2024
52,949 km veg totalt. 42,511 km tunnel totalt. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2024-09-01 til 2025-08-31.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: