Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sør-Odal

Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Nybygg av boliger i Sør-Odal
96,9 dekar, gnr. 37 bnr. 19, samt 37/71, 37/72 og 37/73
Nybygg av infrastruktur i Skarnes etappe 2
Usikkert prosjekt. Fremdrift er ikke avklart. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Etablering av bredbånd i Sør-Odal kommune
Området i Sør-Odal omfatter om lag 150 boenheter og 79 fritidsboliger, samt eventuelle bedrifter.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: