Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rendalen

Ombygging av sykehjem i Rendalen
Oppussing av 3 sykehjems fløyer. Riving av fløy for skjermet avdeling. Gjenoppføring av ny fløy med 6 omsorgsleiligheter. Noen mindre tilpasninger av eksisterende arealer i fløyer som pusses opp. Nytt brannvarslingsanlegg og nytt opplegg for datanett i hele sjukehjemmet.
Oppgradering av gammelskolen ved museum i Rendalen
Bygges om til Rendalstunet Landhandleri og kafe. Byget skal fungere med lokaler for besøkssenter, landhandleri, møte og kursverksomhet, kafe og rom for utstillinger.
Utskifting av heis i kommunehus i Rendalen
Eksisterende heis skal demonteres og fjernes. Ny komplett heis skal monteres i eksisterende heissjakt.
Etablering av varslings- og overvåkningssystemer på omsorgsboliger i Hedmark
Fellesutlysning for: Alvdal-, Folldal-, Rendalen-, Tolga- og Tynset kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: