Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Løten

Nybygg av flerbolighus i Budor
Totalt skal det bygges 24 boenheter fordelt på 2 bygg.
Etablering av infrastruktur for nye eneboliger på Ådalsbruk vestover mot Klevfos
Ferdig regulert område. Infrastruktur for ca. 25 boliger.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Gjelder asfaltering av fylkesveger i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: