Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsvinger

Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl. Grunnsikring: Entreprenørservice AS, Dag Haug.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Støytiltak langs europa-, riks-, og fylkesveger i Hedmark
Kontraktarbeidet omfatter støyvurderinger av boliger langs europa-, riks- og fylkesveger i Hedmark og Oppland. Dette for å avdekke om tiltaksgrensen i forurensningsforskriften på 42 dB inne er overskredet. Videre skal det utredes støytiltak for de som har støy over tiltaksgrensen samt oppgi kostnaden for tiltakene. Det er ca. 100 bygninger/boliger, noen med flere boenheter, som skal vurderes i Hedmark og Oppland, om lag halvparten av disse ligger i Hedmark. Noen få av bygningene/boligene har støy fra både veg og jernbane.
Infrastruktur for utvidelse av næringsområde i Rasta tr 2
Ca 100 dekar. Ved riksvei 2, nye innkjøringen fra vest. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Styrt boring for vann- og avløpsledninger i Kongsvinger
Omfanget er styrt boring av 330 meter vannledning 560 mm PE100SDR11, hvorav siste 16 meter 355 mm PE100SDR11. 330 meter spillvannsledning 315 mm PE100SDR11 og 75 meter overvannsledning 315 mm PE100SDR17. Boring av varerør under veg.
Rehabilitering av garasjebygg ved politihøgskolen i Kongsvinger
I underetasje skal det fjernes systemhimlinger og betongtak males. Lysarmaturer må demonteres og remonteres. Avfuktingsaggregat skal monteres. I 1 etasje skal yttervegger isoleres. Eksisterende bindingsverk påfores innvendig med 100 mm som isoleres og kles med gipsplater som deretter males. Vannbåren varmevifter, avtrekksanlegg og avfukting skal monteres.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.
Sanering av tankeanlegg ved Norsenga i Kongsvinger kommune
Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av saneringstjenester ifm. fjerning av gammelt tankanlegg og utskiftning av masser på tomt 26/22 og 26/35 ved Norsenga i Kongsvinger kommune.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: