Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Folldal

Nybygg av hytter og infrastruktur i Dalholen
Regulert område 16 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 5 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 6 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Etablering av varslings- og overvåkningssystemer på omsorgsboliger i Hedmark
Fellesutlysning for: Alvdal-, Folldal-, Rendalen-, Tolga- og Tynset kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: