Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Engerdal

Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 2
Totalt 42 byggeklare tomter i trinn 2.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 1
Totalt 65 byggeklare tomter i trinn 1.
Ombygg av omsorgsleiligheter i Engerdal
Ombygg og oppgradering av 6 omsorgsleiligheter.
Rehabilitering av avløpsledning i Engerdal
I samme grøftesnitt ligger en vannledning som eies av Drevsjø vannverk. Denne skal sikres i hele anleggsperioden der denne blir gravd frem i dagen. På strekningen skal det settes 3 kummer, 1 nedstigning og 2 stake og spyle. I tillegg til rehabilitering av avløpsledningen, skal det graves og anlegges ny stikkledning til Brennaveien 4. Tilkoblingen flyttes fra eksisterende påkobling ved Brennaveien 2 i dag og nordover til der Brennaveien 1 er tilkoblet. Totalt ca 150 meter. NO-Dig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: