Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Elverum

Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27.
Driftskontrakt Sør-Østerdal
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Nybygg av leiligheter i Elverum
Ca 13-15 stk leiligheter i 3-4 etasjer. Gnr/Bnr: 30/450, 6.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Elverum kommune, etappe 1
Utbyggingen er delt i 2 etapper. Etappe 2 er en opsjon som kan utløses, dersom oppdragsgiver skal realisere hele boligfeltet, etter salgsstart av tomter.
Nybygg av seksmannsboliger i Elverum
2,5 etasje. Gnr/bnr: 30/102, 1289.
Nybygg av eneboliger på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda
Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkludert trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning.
Utvidelse av vann forsyningsområde i Elverum
Handles opp sammen med: Søstugrenda, Sundsvoll, Voldmogrenda og Strandbygda, og bygges ut løpende, ferdigstilt i 2024.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Kontrakten består av reasfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune. Fylkesveiene varierer i ÅDT og bredde. Tiltakene er både bærelag, oppretting og slitelag. Gjelder asfaltering av fylkesveger i kommunene: Åmot, Elverum, Våler, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: