Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidskog

Nybygg av flyktningeboliger i Skotterud
Tomtens areal er ca 4700 m2.
Utbedrings- og vedlikeholdstiltak i Hedmark område Sør
Trafikksikkerhets-, vedlikeholds- og utbedringstiltak, samt forberedende arbeider før dekkelegging på fylkes- og riksvegnettet i Hedmark.
Opprydding av næringsområde for videre utbygging i Eidskog kommune
Eidskog Kommune har behov for å klargjøre Magnormoen næringsområde for videre utbygging. Oppdraget består i å fjerne røtter, matjord og humuslag og ranke dette opp i støyvoller som er regulert i området VS1, VS2 og VS3 i reguleringplanen. Hele området, totalt ca 82,3 mål skal deretter planeres og lages flatt med svak skrånende helning mot vest. Området er avskoget og virke er lagt i ranker og kjørt vekk. Området er derfor klart for oppstart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: