Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Utvidelse av eksisterende campingplass i Åsnes
Grunneier: Bård Erik Holmen. Gnr/bnr: 109/373, 109/376 og 109/94.
Nytt SD-anlegg i ungdomsskole i Flisa
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Opprustning av sentrumsområde i Flisa
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart. Opprustning av området ved bussterminalen.
Legionellasikring på bygg i Hedmark
Fellesutlysning for: Jønsberg VGS, Storsteigen VGS avd. Alvdal og Nordstumoen, Nord-Østerdal VGS, Sentrum VGS, Skarnes VGS, Solør VGS avd. Sønsterud og Våler, Stange VGS, Storhamar VGS, Trysil VGS og Øvrebyen VGS. Totalt 15 bygg. Total kostnad: ca. 1,75 mnok.
Nybygg av gang og sykkelvei i Flisa
Byggetips. Antatt byggestart. 140 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: