Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åmot

Nybygg av leiligheter på Rena i Åmot
Gnr/bnr: 8/90, 91 m.fl.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Kontrakten består av reasfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune. Fylkesveiene varierer i ÅDT og bredde. Tiltakene er både bærelag, oppretting og slitelag. Gjelder asfaltering av fylkesveger i kommunene: Åmot, Elverum, Våler, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: