Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (7)
Eidskog (9)
Elverum (30)
Engerdal (24)
Folldal (4)
Grue (8)
Hamar (75)
Løten (12)
Nord-Odal (9)
Os (3)
Rendalen (7)
Ringsaker (56)
Stange (48)
Sør-Odal (13)
Tolga (9)
Trysil (18)
Tynset (16)
Våler (10)
Åmot (15)
Åsnes (31)
Nybygg av 4-felts vei, Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
Tidligere Rv 2. Nybakk-Herbergåsen skal bygges først.
Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av hytter i Engerdal
Forslagsstiller er følgende grunneiere i området: • Engerdal kommuneskoger KF • Øistein Andersen • Jon Inge Tollefsen • Rolf Aasbø • Jon Bakken
Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Totalt ca. 9000 kvm. Gnr/bnr: 1/96, 1/128 og 1/129. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger og næringsareal i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Riving og nybygg av sykehjem i Moelv
56 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av leiligheter og nærbutikksenter i Moelv, trinn 2 mfl
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3
Nybygg av boligbebyggelse i Alvdal
Gnr/bnr: 7/598, 710, 725, 59.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Innlandet
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Driftskontrakt Nord-Østerdal
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Driftskontrakt Rendalen/Egerdal/Trysil
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Driftskontrakt Sør-Østerdal
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Forarbeider for dekkelegging i Innlandet
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Rekkverkskontrakt for Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal K04
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Nytt næringsområde i Ringsaker
530 daa. Området ligger inntil Rudsvegen, fylkesveg 19.
Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 2
Ca. 40-50 leiligheter. Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Utvidelse av campingplass ved Botsenden i Ringsaker
273 daa. Ca. 50-55 nye utleiehytter.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 1
Reguleringsplan er vedtatt. Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Nybygg av hytter i Svarthaugen vest i Sjusjøen
60-80 tomter. Totalt 370 dekar og ca. 200 hytter.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av rekkehus på Martodden boligområde, B9 i Hamar
2 og 3 etasjer. Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
Nybygg av småhusbebyggelse i Jessnes
44,7 daa. 35-40 boenheter. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Gnr/bnr: 754/1, 753/1.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Grunneier: Lars Erik Smistad, Jon Opsahl og Anne Rustad
Utvidelse av næringsområde på Tangen
Nybygg av eventuelt industri og logistikk eller mer forbrukerrettet handel.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Alle leilighetene får store syd / vest vendte verandaer på 20 m2. Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av bibliotek, kunsthall og hotellrom på Koppang
14 leiligheter og ca. 640 m2 næringasreal.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av leiligheter på Rena i Åmot
Gnr/bnr: 8/90, 91 m.fl.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: