Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hedmark fylke

Alvdal (10)
Eidskog (10)
Elverum (42)
Engerdal (7)
Folldal (1)
Grue (10)
Hamar (108)
Løten (16)
Nord-Odal (10)
Os (2)
Rendalen (7)
Ringsaker (60)
Stange (47)
Sør-Odal (18)
Tolga (5)
Trysil (22)
Tynset (15)
Våler (8)
Åmot (10)
Åsnes (31)
Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss.
Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer.
Nytt fritidsområde på Brøttum i Ringsaker
Alle aktører engasjeres via direkte forespørsel. Ønsker ingen henvendelser. Minst 200 hytter, båthavn for 300 båter, restaurant, løypebaner, sandstrender mm. planlegges. Ytterligere informasjon foreligger ikke. Oppstart infrastruktur; sommeren 2012.
Nybygg av hytteområde i Stange
150-190 hytter. 200 båtplasser.
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. 400-500 leiligheter i flere byggetrinn.
Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av boliger i Hamar
18 da. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Driftkontrakt for fylkesveier og riksveier i Hedmark
På riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Riving og nybygg av sykehjem i Moelv
56 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av leiligheter og nærbutikksenter i Moelv, trinn 2 mfl
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 2 mfl.
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3
Nybygg av boligbebyggelse i Alvdal
Gnr/bnr: 7/598, 710, 725, 59.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal K04
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nytt næringsområde i Ringsaker
530 daa. Området ligger inntil Rudsvegen, fylkesveg 19.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B6
8,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Utvidelse av campingplass ved Botsenden i Ringsaker
273 daa. Ca. 50-55 nye utleiehytter.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 1
Reguleringsplan er vedtatt. Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl. Grunnsikring: Entreprenørservice AS, Dag Haug.
Nybygg av hytter i Svarthaugen vest i Sjusjøen
60-80 tomter. Totalt 370 dekar og ca. 200 hytter.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B4
B4 totalt: 6,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av boliger ved Røset gård i Ringsaker
Ca 34 daa. Eneboliger, rekkehus og/eller flermannsboliger.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
Nybygg av flerbolighus i Vestbyen i Hamar, trinn 2
Entreprenører fra trinn 1 vil mest sannsynlig få opsjon på trinn 2.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B1
31,8 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B2
39,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse i Jessnes
44,7 daa. 35-40 boenheter. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Gnr/bnr: 754/1, 753/1.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av næring på område øst for eksisterende industriområde på Ånstad
Øst for Frønsetvegen på Ånestad mellom Brenneriroa og Elverum. Planområdet er ca. 12 2,7 daa og består for det meste av furumo og noe myrlendt terreng .
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Alle leilighetene får store syd / vest vendte verandaer på 20 m2. Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: