Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsanger

Ombygg fra landbruk til turistmål i Lakselv
Gnr/bnr: 15/1, 15/4 og 16/1.
Opparbeidelse av infrastruktur for småhusbebyggelse i Lakselv
Infrastruktur for 24 boliger. Ca. 370 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning. VL 160 PE100, SP 160-200 PVC. Grøftedybde inntil 4,5 m. 6 stk. vannkummer og 11 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kommunalt VA-anlegg. Etablering av vegarealer og 10 stk. gatelys

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: