Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lebesby

Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 894 ved Kjøllefjord i Lebesby
Etablering av gang og sykkelvei fv. 894 Kjøllefjord, samt fjerning av deler av eksisterende gang og sykkelvei. Arbeidene består av etablering ny fylling for ny GS-vei, overbygning, asfaltering.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Brurekkverk på riks- og fylkesveger i Finnmark 2019
Felles kontrakt for 6 riksvegbruer og 12 fylkesvegbruer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: