Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karasjohka-Karasjok

Nybygg av boliger og næring i Karasjok
Privat grunneier, Ellen Ravna Anti Eira og John Erik Eira.
Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: