Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karasjohka-Karasjok

Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget
Samarbeid mellom Tana-, Utsjoki- og Karasjok kommune.
Nybygg av boliger og næring i Karasjok
Privat grunneier, Ellen Ravna Anti Eira og John Erik Eira.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: