Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg, trinn 2
60-70 møller. 15 møller i trinn 1.
Etablering av ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum
Formålet med planarbeidet er å regulerer om deler av gjeldene reguleringsplan fra grav- og urnelund og idrettsanlegg til ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av vindkraftpark i Hammerfest
Avventer endelig konsesjon fra OED. Byggestart er antatt. 35-40 møller. 110 MW.
Nybygg av skole i Bjørnevatn
Leverandør av dører Nordic. Leverandør av byggevarer er Optimera. Leverandør av treapper og rekkeverk er Midthaug.
Nybygg av vindkraftpark i Berlevåg
Ca. 35 møller. 70 MW.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Utvidelse av nye vindturbiner i Måsøy
De søker konsesjon et anlegg med installert effekt på 45 MW. Arctic Wind AS planlegger å bygge 8-11 nye vindturbiner på Havøygavlen.
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av kaier i Rypefjord
Kontraktsum for totalentreprise er på 75 mnok.
Nybygg av leiligheter på Bossekop i Alta, trinn 2
Tidligere trinn (1) med hus A & B er ferdigstilt.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Forlengelse av rullebane i Kirkenes
Dagens rullebane har en lengde på 1605 meter, nå har de besluttet å forlenge rullebanen til 1905 meter.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Etablering av kantine og biblioteksbygg ved Hammerfest videregående skole
Sykkelparkering for 50 sykler, nye p-plass for forflytningshemmede og snuplass.
Oppgradering og ombygging av museumsbygg i Vadsø
Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen i Vadsø som museets avdeling i byen. Anlegget skal utvikles til nasjonalt museum for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Bygningen er allerede tatt i bruk av museet, men er avhengig av en viss oppgradering og ombygging for å kunne tilfredsstille nye funksjonskrav og arealkrav. Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg Entreprise K301 Røranlegg Entreprise K201 Byggingsmessige arbeider og utomhusarbeider. Entreprise K401 Elektrotekniske installasjoner og løfteinnretninger. Entreprise K801 Utstillingsarbeider.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Renovering og ombygg av oppvekstsenter i Vadsø
Oppvekstsenter med barnehage, 1-10 skole og SFO.
Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: