Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget
Samarbeid mellom Tana-, Utsjoki- og Karasjok kommune.
Rassikring/ny tunnel på Rv 94 Leirvikfloget i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 413m. Skredfaktor høy.
Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m.
Oppgradering av E69 Honningsvågtunnelen i Nordkapp
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4440m.
Oppgradering av E69 Nordkapptunnelen (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6870m.
Utvidelse av nye vindturbiner i Måsøy
De søker konsesjon et anlegg med installert effekt på 45 MW. Arctic Wind AS planlegger å bygge 8-11 nye vindturbiner på Havøygavlen.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshus med plass for ca 320 biler.
Forlengelse av rullebane i Kirkenes
Dagens rullebane har en lengde på 1605 meter, nå har de besluttet å forlenge rullebanen til 1905 meter.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Utflytting av veg, voll mm på E69 Skipsfjorden I, Magerøya i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 400m. Skredfaktor middels.
Oppgradering og ombygging av museumsbygg i Vadsø
Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen i Vadsø som museets avdeling i byen. Anlegget skal utvikles til nasjonalt museum for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Bygningen er allerede tatt i bruk av museet, men er avhengig av en viss oppgradering og ombygging for å kunne tilfredsstille nye funksjonskrav og arealkrav. Entreprise K302 Luftbehandlingsanlegg Entreprise K301 Røranlegg Entreprise K201 Byggingsmessige arbeider og utomhusarbeider. Entreprise K401 Elektrotekniske installasjoner og løfteinnretninger. Entreprise K801 Utstillingsarbeider.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Utdyping av fiskerihavn, Kiberg i Vardø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utvidelse av idrettshall på Vadsø
Tilbygget på èn etasje skal romme ny hovedinngang til hallen, samt sosialt rom/kantine for kafèdrift ved idrettsarrangementer og liknende. Videre skal det etableres kjøkken, lager og toalettfasiliteter i tilknytning til det sosiale rommet. Tilbygget skal plasseres i nordøstlig hjørne av hallen. Tiltaket inkluderer videre etablering av innvendig adkomst til eksisterende hall samt midlertidig trappeløsning til eksisterende tribuner. Utvendig skal det opparbeides adkomst- og parkeringsarealer foran nytt tilbygg. I den forbindelse må terrenget senkes og støttemurer etableres. Videre må uteområdet lyssettes.
Rassikring/utflytting av veg og støtteforbygninger på Fylkesveg 889 Skipsbukta I i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 130m.
Nybygg av boliger og næring i Karasjok
Privat grunneier, Ellen Ravna Anti Eira og John Erik Eira.
Ombygg fra landbruk til turistmål i Lakselv
Gnr/bnr: 15/1, 15/4 og 16/1.
Rehabilitering av kummer og blåsing av strømpe i avløpsledning i Hammerfest kommune
Hammerfest Kommune ønsker å utføre kum rehabilitering av 13 felles kummer og blåsing av strømpe i 450m avløpsledning. Det skal skiftes ut sluser (to slusekryss med treveis – dimensjon 200), slusekryss skal ha brannventil og stiger i vannkummene, hvilke som gjelder er medtatt i denne beskrivelsen. I flere av kummene ligger det en del stein som må fjernes. Det må være mulighet å stenge av vanntilførselen til brannventilen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: