Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sigdal

Nybygg av hytter, garasje/uthus med mere i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Til- og ombygging av omsorgsbolig i Eggedal
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart tidligst 2020.
Ombygg av hybler til leilighet på aldershjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020. 2 hybler bygges om til 1 leilighet.
Bredbåndsutbygging (Nkom) i Sigdal kommune
Totalkostnad 1.906.733 NOK.
Utvendig beising av sykehjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Utvendig beising av omsorgsbolig i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Skifte av vinduer på barnehage i Nedre Eggedal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: