Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringerike

Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 11,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 7
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka. 36 leiligheter - 2 stk 6-mannsboliger/8 stk 8-mannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Hønefoss
Gnr/bnr 317/184 m.fl.
Nybygg av lavblokker og enebolig i Haugsbygd, Hønefoss
To lavblokker med parkeringskjeller, ca. 20 leiligheter fordelt på fire etasjer. En enebolig med garasje.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ringeriksbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av hytter med infrastruktur i Hønefoss
Ecomotive V/ Jostein Grevsgård / Jets AS v/ Andre Myren / Hønefoss VVS AS v/Vegard Skredshol har vært faglige rådgivere til VA-planen.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 6
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 3
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 5
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av leiligheter i Ringerike
Gnr/bnr: 102/101 og 102/55. Oppføring av to firemannsboliger og to tomannsboliger.
Nybygg av to firemannsboliger i Ringerike
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av to firemannsboliger over to etasjer, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og parkeringsområde på bakkeplan.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 4
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Sanering og nyetablering av vann-, avløp- og overvannsnett i Nes kommune
Sanering og etablering av nytt vann-, avløp og overvannsnett i Stasjonsvegen, Øynan, Jordeshagen, deler av Alfarvegen, deler av Møllevegen. I tillegg skal veg og fortau utenom grøft bygges opp igjen. Strekkene er på til sammen ca. 1520 m. På deler av strekningen skal det benyttes No-dig operasjon med utblokking av vannledning. Entreprisen omfatter også kryssing av Rukkedøla (graving) og RV 7 (boring).
Støyreduserende tiltak 32 dB på boliger i Nedre Buskerud
Fellesutlysning for: Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Åmot, Drammen, Hvittingfoss, Jevnaker og Røyken. Det er i alt 17 boliger hvor det skal gjøres støyreduserende tiltak.
Anskaffelse av kontorbrakker til midlertidig valglokale i Ringerike kommune
Brakkene skal plasseres på 2 steder i Hønefoss. En brakke på parkeringsplassen ved Rema 1000/El-kjøp (Barbroveien, 3511 Hønefoss) og en brakke på parkeringsplassen ved Coop Mega Hønegata (Industrigata, 3515 Hønefoss).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: