Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringerike

Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 10,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 3
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Sanering og nyetablering av vann-, avløp- og overvannsnett i Nes kommune
Sanering og etablering av nytt vann-, avløp og overvannsnett i Stasjonsvegen, Øynan, Jordeshagen, deler av Alfarvegen, deler av Møllevegen. I tillegg skal veg og fortau utenom grøft bygges opp igjen. Strekkene er på til sammen ca. 1520 m. På deler av strekningen skal det benyttes No-dig operasjon med utblokking av vannledning. Entreprisen omfatter også kryssing av Rukkedøla (graving) og RV 7 (boring).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: