Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av hytter på Dagalifjellet i Nore og Uvdal kommune
Ca. 279 dekar. Det er planlagt 38 høgstandard fritidsboliger.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Nybygg av hyttefelt i Nore
Byggeklare tomter, infrastruktur samt fiber og strøm på plass.
Etablering av uteområde på Rødberg barnehage
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde på Uvdal skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Opprusting av uteområde, lekeapparater og generell opprusting. Også behov for flomsikring på baksiden.
Etablering av UV-anlegg på vannverk i Nore og Uvdal
Fellesutlysning for: Norefjord- og Stormogen vannverk.
Utskiftning av ballbinger i Uvdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.
Utskiftning av ballbinger på Rødberg idrettspark
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.
Oppgradering av ventilasjon- og kjølingsanlegg på Bergtun
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Kjøkken og oppholdsrom i 2 etasje avd. A.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: