Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av hytter på Dagalifjellet i Nore og Uvdal kommune
Ca. 279 dekar. Det er planlagt 38 høgstandard fritidsboliger.
Etablering av uteområde på Rødberg barnehage
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde på Uvdal skole
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Opprusting av uteområde, lekeapparater og generell opprusting. Også behov for flomsikring på baksiden.
Rensk og bolt på fv 40, Lammeskår 1 i Nore og Uvdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt.
Etablering av UV-anlegg på vannverk i Nore og Uvdal
Fellesutlysning for: Norefjord- og Stormogen vannverk.
Utskiftning av ballbinger i Uvdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.
Utskiftning av ballbinger på Rødberg idrettspark
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Dekke i ballbinder må skiftes etter noen års bruk.
Oppgradering av ventilasjon- og kjølingsanlegg på Bergtun
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Kjøkken og oppholdsrom i 2 etasje avd. A.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: