Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nedre Eiker

Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2 mfl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
E134 Mjøndalen – Langebru, midtdeler
Ca 7,5 km, hvorav 1,5 km er utvidelse med forbikjøringsfelt (Steinberg vest-Langebru).
0603 Driftskontrakt Kongsberg - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Kongsberg og Øvre Eiker, og deler av Flesberg og Nedre Eiker.
Nybygg av boliger på Hovjordet i Nedre Eiker, trinn 2
Opp til ca 36 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Etablering av nytt VA-anlegg på Brekke i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Flomsikringstiltak ved dam i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av klokketårn på kirke i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. For å håndtere vannmengdene fra Åsendammen, etableres åpen kulvert ved Bekkemoen.
Belysning på E134 Langebru-Skjøl i Øvre Eiker
Langebru – Skjøl med lengde ca. 2000 meter.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Nedre-Eiker
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Oppgradering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fartsdempende tiltak, krav til frisikt, bedre kryssingsforhold for fotgjengere m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: