Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nedre Eiker

Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2 mfl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av leiligheter på Solbergelva i Drammen
En næringsdel i de to nederste etasjene med 23-24 leiligheter i de tre etasjene over. 2.000m² næringslokaler inkludert treningssenter og leiligheter fra 85 – 170m².
Nybygg av boliger på Hovjordet i Nedre Eiker, trinn 2
Opp til ca 36 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Strømperenovering av avløp i nye Drammen kommune 2020
Arbeidet skal foregå innenfor «Nye» Drammen kommunes grenser (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik). ca. 5000 meter avløpsledninger i dimensjoner DN200 - DN500.
Flomsikringstiltak ved dam i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av klokketårn på kirke i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Flomsikringstiltak i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. For å håndtere vannmengdene fra Åsendammen, etableres åpen kulvert ved Bekkemoen.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Nedre-Eiker
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Oppgradering av vei i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Fartsdempende tiltak, krav til frisikt, bedre kryssingsforhold for fotgjengere m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: